Beckhoff China

Beckhoff China

Niederlassung Guangzhou

Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
2603, Building G, G.T. Land Plaza
No.16 Zhujiang East Road
Zhujiang New Town, Tianhe District
Guangzhou, Guangdong Province, 510623
P. R. China

Telefon:+ 86 20 / 38 01 03 00 Telefax:+ 86 20 / 38 01 03 03 guangzhou@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn